Svadba krok za krokom

Všetko sa začína už pred svadbou

Pred svadbou sa starejší stretne so snúbencami a oboznámi ich so zvykmi, ktoré sú súčasťou svadby. Podrobne sa preberie celý priebeh svadby, aby snúbenci boli informovaní , ale tak isto aby aj starejší získal prehľad o tom, ako si celý priebeh rodina predstavuje. Toto stretnutie je veľmi dôležité a nesmie sa podceňovať jeho význam. Získaním informácií sa predchádza zbytočným nedorozumeniam, trápnym situáciám a chaosu, hlavne počas oficiálnej časti. Počas rozhovoru je samozrejme priestor aj na rady získané na svadbách zo strany starejšieho. Niektoré veci sa môžu zdať zanedbateľné alebo zbytočné, ale môžu negatívne ovplyvniť priebeh svadby, čo sa potom automaticky premietne do zhoršeného konečného výsledku.

zdroj: www.svadba.yw.sk

V deň sobáša

príde starejší do rodiny ženícha, kde v krátkosti urobí poďakovanie a odobierku od svadobných rodičov mladého zaťa. V zápätí oboznámi hostí, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach, kam sa pôjde, ako sa budú prepravovať, čo sa bude diať pri príchode k mladej neveste a pod. Od prvých slov by mal svadobné organizovanie so všetkou zodpovednosťou vziať na svoje plecia. Vždy musí informovať o nasledujúcich krokoch, aby hostia boli, ako sa hovorí IN.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Príchod k neveste

Keď sa prichádza k mladej neveste, je dobré a pôsobivé, keď ženíchova rodina prichádza do dvora so spevom (samozrejme je to otázka ústretovosti svadobných hostí). Pri dverách domu (bytu) mladej nevesty, pokiaľ sa tak dohodlo na prvom stretnutí, sa môžu urobiť tzv. prekáračky. Tam človek zažije kopec srandy a hostia sa svojimi poznámkami celkom radi zapoja do slovných poznámok. Po vstupe do bytu (domu) sa oboznámi rodina, za akým účelom prišiel svadobný sprievod a hľadá sa nevesta. Po jej privedení starejší poďakuje rodičom (z oboch strán) a urobí odobierku mladej nevesty. U nevesty, sa po odobierke popripínajú mužom pierka a prípadne sa ozdobia stužkami autá. Pri odchode od nevesty, starejší znovu oboznámi hostí, kam sa ide na sobáš, akým spôsobom sa bude vchádzať do kostola, ako sa budú prepravovať atď.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Ako prísť k oltáru

Na sobáš sa dá vchádzať rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je, že ženích čaká nevestu pred oltárom a ona prichádza ako posledná. Vedie ju jej otec. Druhý spôsob je ten, že nevesta vchádza k sobášu zároveň so ženíchom a vedú ich rodičia. (Ženícha vedie jeho mama, nevestu jej otec ) Svadobní hostia kráčajú za nimi, alebo svadobní hostia vojdú prví a nevesta so ženíchom prichádzajú spolu so svedkami ako poslední. Vždy je to otázka dohody na prvom stretnutí, samozrejme s upovedomením pána farára, organistu, matrikárky, teda ľudí, ktorí prispievajú k samotnému sobášnemu aktu.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Gratulácie

Po sobáši nasledujú gratulácie. Gratulantom môže ponúkať buď družička, alebo určená osoba zákusky, alebo pálenku. Odtiaľ sa väčšinou ide do miestnosti kde pokračuje zábava, môže to byť ale skombinované s fotením mladých. Detaily musia byť dohodnuté na prvom stretnutí a ľudia musia vedieť ako to prebehne.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Rozbíjanie tanierov

Po príchode do sály buď personál, vedúci a niekedy aj starejší privíta mladomanželov a svadobných hostí. Zablahoželá mladomanželom a rozbíja sa tanier, ako symbol rozbitých čriepkov pre šťastie. Tam sa dokazuje, ako budú spoločne pracovať na svojom rodinnom šťastí. Nie je na škodu nejaká vtipná poznámka. Pred odnesením nevesty v ženíchovom náruči za vrch stola si ešte mladomanželia pripíjajú šampanským na svoje zdravie, spolu s tým, kto ich privítal v sále.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Prípitok

Následne, po usadení hostí sa prednesie prípitok. Mal by byť krátky, výstižný a hlavne úprimný. Ak je rodina nábožensky založená, uskutoční sa aj spoločná modlitba.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Prisaha Oltar Pripitok

Pred hostinou

Do tejto chvíle mal väčšinu povinností starejší. Mladomanželia sa navzájom nakŕmia svadobnou polievočkou. Bývalo zvykom, že dobrú chuť prišli popriať aj kuchárky. Mali pekné a hlavne vtipné riekanky, ktorými zabávali hostí. Dobrým zvykom je recitovanie riekanky za súčasného doprovodu klepaním lyžičiek po tanieroch “polievka je málo slaná, nevesta je nebozkaná” až do tej doby pokiaľ ženích nepobozká nevestu. Môže sa to podľa uváženia opakovať v priebehu jedenia polievky aj viac krát, zvyčajne sa to opakuje tri krát.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Počas hostiny

Keď začnú roznášať predjedlo, tak rozdelíme svadobnej rodine kohútika. Sú to vtipné poznámky nasmerované na nevestu, ženícha, svadobné mamky, ockov, svadobných hostí, muziku, starejšieho. Tak vyplníme čakanie hostí na hlavné jedlo.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Otvorenie svadobnej zábavy

Určite tušíte, čo nasleduje po jedle. Svojim prvým manželským tancom otvoria svadobnú zábavu mladomanželia. Tu sa snažíme vytiahnuť na tanečný parket všetkých hostí. Keď je zábava otvorená, nasleduje rodičovský tanec, ktorí ale môže prebehnúť aj počas prvého mladomanželského tanca.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Po prvom tanečnom kole

nasleduje prestávka, ktorú môžeme využiť na predstavenie rodiny a každý má možnosť prísť sa zoznámiť s nevestou a ženíchom osobne a tiež si s nimi pripiť. Zároveň sa zoznamujú aj hostia medzi sebou. Takéto zoznámenie sa je veľmi dobré aj kvôli tomu, že každý sa predstavuje z očí do oči a nie pred všetkými, lebo sa neprejaví tréma.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Ako využiť prestávky

Prestávky ktoré sa striedajú s tanečnými kolami sa môžu využiť na rôzne svadobné hry, ktoré prispejú k vytvoreniu dobrej nálady a atmosféry.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Polnoc

Ani sa nenazdáme a je tu polnoc. Starejší vysvetlí hosťom, ako prebiehalo čepčenie voľakedy, a názorne niečo s nevestou a ženíchom predvedú . Pri snímaní vienka mladej neveste pomáhajú starejšiemu: prvý družba, družica, krstná mamka. Po odobratí vienka sa zloží ženíchovi pierko a nasleduje vykrúcanka, alebo venčekový tanec. Po tanci sa ide mladá nevesta prezliecť (niekto jej ide pomáhať ) a ženích ostáva v sále. Toho zatiaľ, kým sa nevesta prezlieka, prijímajú do cechu ženáčov. Je to pánska jazda, lepšie povedané, chlapi sa pochytajú, zaspievajú si a niečím si pripijú s čerstvým ženáčom. Ženy zatiaľ môžu okolo nich urobiť kruh, a veselo spievať a tancovať.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Krájanie torty

Keď privítame mladú ženu (už nie nevestu), nasleduje krájanie torty. Svadobná torta je tiež symbol šťastia. Pri spoločnom krájaní, majú mladomanželia ukázať, že vedia svoje šťastie uchopiť pevne do rúk.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Prísaha

Kým hostia papajú tortu, mladí skladajú gazdovskú prísahu. Táto prísaha sa skladá na metlu a na varechu. Je to veľmi veselá časť programu, na ktorej sa hostia dobre zabávajú. Na záver tejto prísahy si mladí pripijú, aby spečatili svoj sľub.

Ani svadobné mamky sa nebudú nečinne prizerať. Oni zas budú skladať sľub svokier, v ktorom im sľúbia všetko možné aj nemožné. To je pre mladomanželov krásny svadobný dar. Svokričky si tiež svoj sľub spečatia prípitkom.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Poďakovanie

Na záver sa patrí poďakovať. Robí to starejší a nesmie zabudnúť na nikoho, kto akokoľvek prispel k úspešnému priebehu svadobného diania.

zdroj: www.svadba.yw.sk

Viac hláv = viac rozumu. Budete prekvapená koľko kamarátok sa Vám ozve keď uvidia Váš status na sociálnej sieti.

 

Ako začať s prípravou svadby?

  1. krok – vyplňte formulár a stiahnite si praktický zoznam vecí, ktoré musíte zabezpečiť
  2. krok – zaškrtnite si všetko, čo potrebujete vybaviť
  3. krok – rozdeľte úlohy o ktoré sa postaráte Vy sama a o ktoré sa postará Váš budúci manžel
  4. krok – dlho nečakajte a pusťte sa do práce.
  5. krok – ak potrebujete poradiť kontaktujte nás
Stiahnuť zoznam vecí TERAZ

 

Aj Vy si zaslúžite, aby bol svadobný deň najkrajší vo Vašom živote

Nespoliehajte sa na pomoc niekoho druhého a pripravte pre svojich hostí poriadnu dávku zábavy.

Rezervujte si kapelu, alebo kapelu spolu s DJ-om v jednej cene dostatočne dopredu.

Urobte tak práve TERAZ